Каталог на компетенции

Взаимодействие

Преносима

Описание

Общува ефективно с вътрешни и външни клиенти по общи задачи и проекти, като създава и поддържа конструктивни взаимоотношения с тях. Създава и поддържа мрежа от полезни контакти с клиенти и партньори с оглед ефективно постигане на резултати за компанията, както и лично и професионално развитие. Информира колегите си точно и своевременно за дейности и събития, които касаят работата им. Споделя активно с колегите си от други звена идеи за общи дейности и търси мнението им в тази връзка. Съдейства и подпомага на другите в екипа при съвместните дейности.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг
  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква