Каталог на компетенции

Работа по ремонт, реновиране и поддръжка на сгради

Специфична

Описание

Извършва дейности по ремонт, реновиране и поддръжка на сгради като използва и работи коректно с техническата документация, чертежите и указанията по проекта за експлоатация и поддръжка на сградите. Периодично следи за състоянието на сградите визуално и/или с помощта на специализирани технически средства за безразрушаващ контрол на конструкции като магнитни дефектоскопи, ултразвукови уреди за определяне и измерване на пукнатини, разрушения и др. Планира и следи за изпълнението на дейностите по периодични и планови ремонти като извършва своевременно всички необходими разчети и задачи. Диагностицира необходимостта от извънредни и непредвидени ремонти във връзка с възникнали повреди, аварии, неизправности и др. Своевременно отстранява възникналите проблеми и извършва необходимите ремонти като действа бързо, отговорно и прецизно с цел намиране на най-ефективното решение.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква