Каталог на компетенции

Работа по довършителни строителни дейности

Специфична

Описание

Извършва прецизно и точно дейности по изграждане на различни видове зидарии – каменна, тухлена и др. Извършва прецизно и точно дейностите по довършителни строителни работи – външни и вътрешни мазилки, облицовки, тапетни и декоративни работи. Прилага съвременни технологии и използва различни техники необходими за извършването на довършителните строителни дейности като спазва всички технологични изисквания за работа с инструментите и материалите, особеностите на повърхностите и необходимото време за изпълнение. Подготвя основите за полагане на мазилки, шпакловки, поставяне на тапети, облицовки и др. Внимателно полага различни видове мазилки и замазки, снажда, слепва и съединява различни елементи като спазва всички изисквания за качество и естетически вид на готовия продукт. Своевременно отстранява допуснати дефекти и несъответствия спрямо изискванията на клиента и/или техническата спецификация.

Бизнес процеси

  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква