Каталог на компетенции

Работа по конструктивни елементи на сгради

Специфична

Описание

Изработва армировъчни изделия в необходимата технологична последователност. Извършва необходимата подготовка на терена за полагането на конструктивните елементи. Снажда и монтира армировъчни пръти според стандартите и спазва необходимите отстояния между тях. по правилен начин, спазва Полага бетонна смес в кофража в съответствие с технологичните изисквания при бетониране на елементите. Прилага начините за зимно бетониране и спазва технологичната последователност при зимни условия. Изпълнява качествено различни видове обшивки, кофражни платна и форми.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква