Каталог на компетенции

Работа със специфични материали и смеси

Специфична

Описание

Правилно подбира съответните видове стомана и спомагателни материали според вида на армировъчните изделия. Определя състава на бетона, дозиране и забъркване на бетонни смеси по зададена спецификация. Използва смесите според техните свойства и качества. Работи с различни видове дървен материал като прилага специфични методи за обелване и нарязване на греди и талпи за изработката на различни видове кофражни конструкции. Ефективно използва различни видове тенекеджийски материали и инструменти като разкроява, реже и подготвя различни видове ламарина. Прилага техники на смесване на бои, лакове и подготовка на лепила. Правилно и грижливо подготвя, използва, обработва и съхранява всички видове строителни материали и смеси според техните качества, свойства и технологични изисквания.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква