Каталог на компетенции

Прецизност в изпълнението на довършителни строителни работи

Специфична

Описание

Извършва всички дейности по довършителни строителни работи /полагане на вътрешна и външна мазилка, зидария, шпакловане фугиране и др./ внимателно и прецизно като следва всички изисквания за подготовката на материалите и смесите, начинът им на използване и полагане, технологичната последователност и необходимо време за изпълнение. Спазва всички стъпки и елементи в различните етапи на работа. Внимателно и коректно изпълнява всички довършителни работи като поставя необходимите довършителни елементи. Проследява работата си в различните етапи и отстранява възникнали грешки и дефекти.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква