Каталог на компетенции

Работа с техническа документация при довършителни строителни дейности

Специфична

Описание

Работи точно и коректно с техническа документация, планове, чертежи и схеми за изпълнение на различни видове зидарии, вкл. изработка на сложни такива /колони с различни форми и размери, пресичане на стени, отвори за врати и прозорци и др./ Използва техническата документация, схеми и чертежи за правилното изчисляване на размери, обеми, площи и др. Нанася своевременно и коректно цялата необходима информация, свързана с работата му като подготвя съответната документация.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква