Каталог на компетенции

Работа със специфични машини и съоръжения

Специфична

Описание

Работи със специфични машини и съоръжения необходими в различните етапи на довършителните строителни дейности /скелета, повдигателни съоръжения, бетонобъркачки, пробивна техника и др./. Стриктно спазва всички изисквания и процедури за работа с машините. Използва специфичните машини и съоръжения единствено според тяхното предназначение и в съответствие с технологичните им особености. Проверява функционалната изправност на машините и съоръженията преди започване на работа с тях. Своевременно информира за всички възникнали неизправности и дефекти възникнали при работата с машините и съоръженията. Работи само с машини и съоръжения, за които притежава необходимите умения и лицензи. Поддържа квалификацията си за работа със специфични машини и съоръжения и своевременно я опреснява.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква