Каталог на компетенции

Качество в изпълнението на довършителни строителни работи

Специфична

Описание

Извършва работата в съответствие с установените стандарти и изисквания. Спазва и прилага технологичните изисквания на всички етапи от довършителните строителни дейности като преминава стриктно, точно и последователно през всички етапи на работата /довършителните ремонтни дейности/. Разпознава допустимите отклонения, проверява за дефекти и несъответствия работата си и отстранява своевременно допуснати грешки и дефекти при изготвянето на зидарии, мазилки, шпакловки и др. довършителни строителни дейности. Поддържа високо качество на работата като използва съвременни технологии и методи за изпълнение на довършителни строителни дейности. Поддържа високо ниво на квалификация, развива и допълва уменията си в областта на довършителните строителни работи.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква