Каталог на компетенции

Осигуряване на антикорозионна защита

Специфична

Описание

Използва коректно различни видове методи за осигуряване на антикорозионна защита на тръбните инсталации като взима предвид всички фактори, влияещи върху повърхността и функционалните характеристики на елементите, както и различните видове корозия. Обработва с различните видове покрития според техните специфики за осигуряване на дълготрайна експлоатация. Стриктно следва всички процеси на метализация като спазва технологичните изисквания, последователността и времето, необходимо за извършване на дейностите.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква