Каталог на компетенции

Сглобяване на елементи и инсталации

Специфична

Описание

Извършва сглобяване на елементи и части от корабните тръбни инсталации като правилно подготвя и използва всички необходими материали, елементи и инструменти. Следва стриктно зададената конфигурация на елементите спрямо техническата документация и шаблони. Поставя необходимите уплътнения, проверява и коригира своевременно всички деформации и отклонения в позицията на елементите. Извършва всички необходими предварителни тестове на сглобените елементи за установяване на тяхната функционална пригодност и готовност за инсталирането им на кораба.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква