Каталог на компетенции

Работа с корабни инструменти, машини и техника

Специфична

Описание

Безопасно и правилно използва всички машини и съоръжения използвани в тръбните работилници и по време на монтажа и експлоатацията на тръбите. Работи с различни инструменти и оборудване според техните функционални параметри и предназначение – рязане, огъване, заваряване, резбоване. Правилно отчита и отстранява или съобщава за дефекти в работата им.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква