Каталог на компетенции

Работа с корабна техническа документация

Специфична

Описание

Работи със специфична техническа документация, включваща схеми, чертежи, експлоатационни и функционални характеристики и параметри на различни тръбни инсталации, монтажни части, елементи, сглобки и полусглобки, фитинги и др. като я разчита коректно и точно прилага всички технологични изисквания и специфики на работа. Използва техническите схеми и чертежи във всички етапи на работата си, за да осигури пълно съответствие с изискванията за качество и експлоатация на готовия продукт. Разбира и при нужда работи с общата техническа документация, касаеща и други системи на кораба с цел спазването на основни функционални взаимовръзки между елементите.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква