Каталог на компетенции

Сръчност

Преносима

Описание

Умело използва различни видове материали и инструменти необходими в работата. Умело избира и прилага различни методи и техники за изпълнение на задачите според спецификата на работата и конкретната ситуация. Съумява коректно и прецизно да извърши работните операции като поддържа високо качество на работата си, бързина и точност на изпълнението с минимален разход на време, материали и допустими дефекти.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг
  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква