Каталог на компетенции

Почтеност

Преносима

Описание

Изпълнява ангажиментите си като зачита поверителността, спазва конфиденциалност и демонстрира етичност. Спечелва доверието на другите като поема отговорност за собствените си действия и казва истината, признава грешките си, въпреки възможните негативни последици.

Бизнес процеси

  • Маркетинг и продажби
  • Настаняване
  • Предоставяне на допълнителни услуги
  • Туроператорска дейност
  • Управленски процеси
  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква