Каталог на компетенции

Работа с хотелски софтуер

Специфична

Описание

Използва целенасочено и спрямо изискванията на работата си хотелския софтуер , като осъществява необходимите операции бързо, точно и коректно.  Изготвя  справки като използва ефективно функциите на софтуерния продукт.

Бизнес процеси

  • Настаняване

Длъжности, в които компетенцията се изисква