Каталог на компетенции

Аранжиране на маси

Специфична

Описание

Подрежда и аранжира масите според вида на храната и напитките, времето, в което се поднасят и конкретния случай, както и в зависимост от начините на хранене – а-ла-карт, шведски бюфет, блок маса, ол инклузив и различните форми на банкетинг. Избира подходяща покривка и подрежда столовете, чиниите, приборите, чашите и салфетките според етикета.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква