Каталог на компетенции

Управление на потока гости

Специфична

Описание

Управлява потока на гостите в зоните за хранене и бара като своевременно ги настанява  на подходящи свободни маси или когато е всички места са заети, информира входящите гости относно очакваното време за изчакване.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква