Каталог на компетенции

Поддръжка на меки повърхности

Специфична

Описание

Прилага подходящ начин за обработка на меки повърхности (мокети, килими, мека мебел и др.) като го съобразява със спецификата на повърхността - структура, замърсяване, покритие, износване. При почистване обръща специално внимание на проблемните зони като внимателно отстранява замърсяванията.

Бизнес процеси

  • Настаняване

Длъжности, в които компетенцията се изисква