Studiu online: atitudinea angajatorilor față de mobilitatea forței de muncă

 |  Citeşte: 8713

Lipsa forței de muncă adecvate continuă să reprezinte o problemă majoră pentru angajatorii din Bulgaria. Criza continuă pe piața muncii poate avea consecințe catastrofale pentru dezvoltarea economiei țării și a mediului de investiții. În situația creată, este extrem de important să se identifice și să se utilizeze toate oportunitățile de promovare a ocupării forței de muncă și a mobilității forței de muncă.

Proiectul "Crearea unui model durabil și a unei rețele de parteneri care să sprijine ocuparea şi mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România" vizează promovarea interacțiunii și cooperării în asigurarea unei forțe de muncă adecvate între districtele Veliko Tarnovo, Dobrich, Silistra – Bulgaria şi judeţele Constanţa şi Călăraşi - România. Inițiativa este finanțată prin Programul Interreg VA România-Bulgaria și este implementată printr-un parteneriat între trei organizații - Asociația Industriaşilor - Veliko Tarnovo, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța - CCINA Constanța (România) şi Asociaţia Industriaşilor din Bulgaria.

Pentru a ajuta grupurile țintă (angajatori și populație în vârstă de muncă, de pe ambele părți ale graniţei) va fi creat un portal de informare pentru creșterea gradului de conștientizare a oportunităților de angajare în regiunea transfrontalieră Bulgaria - România, cu o bază de date comună cu domenii, întreprinderi, locuri de muncă vacante, cataloage de competențe ale poziţiilor cu potențial pentru mobilitatea forței de muncă, instrumente de evaluare și dezvoltare a competențelor forței de muncă.

În cadrul proiectului vor fi implementate mai multe activități, inclusiv formarea specialiștilor în resurse umane din întreprinderile din zona transfrontalieră, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de selecție și de recrutare peste graniță.

În acest sens, partenerii proiectului lansează un sondaj care urmărește identificarea problemelor și nevoilor întreprinderilor în asigurarea de forță de muncă și atitudinile acestora în atragerea resursei mobile de muncă.