Catalog de competenţe

Siguranță

Transversal

Descriere

Respectă strict instrucțiunile, regulile și documentele normative legate de condițiile de securitate şi de sănătate în muncă, protecția mediului ambiant, securitate la incendiu și situații de avarii, la realizarea obligațiilor zilnice și munca cu diferite materiale și mașini. Folosește obligatoriu îmbrăcăminte de lucru  și mijloace personale de protecție în conformitate cu instrucțiunile și destinației specifice. În caz de necesitate participă în toate instructajele inițiale și periodice. În timp util recunoaște situațiile potențial periculoase apărute în procesul de muncă și anunță imediat în caz de constatare a unei nereguli și/sau pericol pentru sănătate și securitate. Previne situațiile periculoase reacționând conform prescripțiilor. În caz de apariția unei situații periculoase în timp oportun și corect acordează asistența medicală/prin ajutor a victimei în caz de accident de muncă.

Procese de afaceri

  • Activităţi administrative şi auxiliare
  • Marketing
  • Reparaţii şi întreţinere
  • Construcții
  • Transport, depozitare și livrări