Стопанска камара – Велико Търново представи проекта си по INTEREGG

 |  Прочетено: 1

Областният обществен съвет за правата на хората с увреждания, днес проведе редовно заседание на което бе приет правилник за устройството и неговата дейностт. По време на заседанието, което бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, бяха обсъдени и бъдещите дейности, които ще обхваща той. 

Пред участниците в дискусията бе представена презентация на проект, разработен от Стопанска камара - Велико Търново на тема - "Устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния” по програма INTEREGG.

С изпълнението на проекта ще се създадат условия насърчаване на трудовата мобилност в района чрез създаване и развитие на устойчиви работни места, по-добри условия за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост, поясни председателят на Стопанска камара - Велико Търново Митко Господинов.