Е-обученията са достъпни след оторизация

За да използвате е-обученията, е необходимо да бъдете регистрирани в информационния портал.

За да достъпите до профила си, можете да използвате своите потребителско име и парола като изберете иконата горе вдясно.


Румънски език за начинаещи

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за прилагане на основните граматични правила в румънския език, четене, писане и възпроизвеждане на думи или цели изрази на румънски език.

Обучаемите ще имат възможност да усвоят терминология, свързана със свободното време и посещаването на интересни туристически райони и обекти в Румъния, покупки, общуване в институции, при лекаря, в банката или в хотела.

Съдържанието на обучението е представено в 15 основни модула:

 1. Азбуката и правилата за четене
 2. Запознанство и установяване на контакт
 3. Ориентиране и осведомяване
 4. Транспорт и пътуване
 5. Общуване в работата
 6. Финансови разходи
 7. Изказване на желание и молба
 8. Авария и злополука
 9. При лекаря
 10. Общуване в институции. В банката
 11. Дати. Часовник
 12. В магазина
 13. В ресторанта
 14. В хотела
 15. Свободно време