Е-обученията са достъпни след оторизация

За да използвате е-обученията, е необходимо да бъдете регистрирани в информационния портал.

За да достъпите до профила си, можете да използвате своите потребителско име и парола като изберете иконата горе вдясно.


Начална компютърна грамотност

Обучението е предназначено за всички, които биха искали да придобият базови компютърни умения, както и да усъвършенстват уменията си за използване на операционата система Windows и основните програми за текстообработка, търсене на информация в интернет, управление на електрониите съобщения и средствата за комуникация в реално време.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за:

работа с ресурсите в компютърната система като устройства, програми, файлове и папки, в средата на операционната система Windows, текстообработване с цел създаване, оформяне и отпечатване на текстови документи, включващи таблични и графични обекти, търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща и средствата за комуникация в реално време.

Съдържанието на обучението е представено в 7 теми:

  1. Използване на компютърни системи
  2. Запознаване с MS Windows
  3. Работа със стандартни приложения
  4. Оформление на документи с MS Word
  5. Съхраняване и споделяне на информация
  6. Използване на интернет и средства за комуникация
  7. Защита от вируси и нежелана електронна поща