Е-обученията са достъпни след оторизация

За да използвате е-обученията, е необходимо да бъдете регистрирани в информационния портал.

За да достъпите до профила си, можете да използвате своите потребителско име и парола като изберете иконата горе вдясно.


Умения за справяне със стрес и напрежение на работното място

Обучението е предназначено за всеки, който иска да развие и усъвършенства своите умения за справяне със стрес и напрежение на работното място и при промяна на средата, работа в мултикултурна среда.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за същността и симптомите на стреса, факторите, които го предизвикват, стадиите на стрес, реакциите в състояние на стрес и последствията за организма и психиката. Кои са основните стресори и какви са проблемите, които водят до стрес на работното място. Полезни техники и умения за самосъхраняване, самоконтрол, за превенция, овладяване и справяне със стреса в работата. Стреса при работа в мултикултурна среда.

Съдържанието на обучението е представено в 6 основни модула:

  1. Същност на стреса
  2. Стадии в развитието на стреса
  3. Последствия от стреса за човешкия организъм
  4. Техники за овладяване и управление на стресa
  5. Фокусирано върху проблемите справяне със стресa
  6. Фокусирано върху емоциите справяне със стреса