Каталог на компетенции

Технологична дисциплина в шивашката промишленост

Специфична

Описание

Спазва стриктно технологичната дисциплина и последователно изпълнява технологичните операции при изработката на облекло и текстилни изделия. Използва инструменти и материали в съответствие с последователността на технологичните операции. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията процедури свързани с изработката на изделия от текстил.

Бизнес процеси

  • Производство