Каталог на компетенции

Технологична дисциплина

Специфична

Описание

Спазва стриктно технологичната дисциплина и последователно изпълнява технологичните операции при изработката на различни дървени изделия и дърворезба. Използва инструменти и материали в съответствие с последователността на технологичните операции. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията политики и процедури касаещи изработката на изделия от дървесина.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство