Каталог на компетенции

Работа с касов апарат

Специфична

Описание

Подготвя касовия апарат за работа като при необходимост зарежда батерията му или сменя касовата ролка. Осъществява продажби на артикули с предварително програмирана цена и име, със свободна цена, с баркод скенер. При необходимост извършва корекции при невярно въведени стойности, прави служебно въвеждане и извеждане на суми в касата, въвежда отстъпка/надбавка. Извършва дневни, периодични и месечни отчети.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква