Каталог на компетенции

Сервиране по етикет

Специфична

Описание

Бързо и приветливо обслужва клиентите като им сервира ястия и напитки според етикета. Спазва стриктно основните правила при реда на сервиране на ястията като прилага основните принципи за това кои ястия и напитки се сервират/отсервират от дясно на госта и пред него, и кои – от ляво. Пренася върху табла приборите, стъклените и порцелановите чаши, както и останалите малки съдове и прибори. Спазва стриктно етикета при последователността на обслужване като сервира на дамите преди господата и на по-възрастните - преди на по-младите гости.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква