Каталог на компетенции

Презентиране на ястия и напитки

Специфична

Описание

Консултира клиентите като демонстрира професионално познаване на точните начини и продължителност на подготовка на предлаганите в менюто ястия.  Препоръчва им  подходящите напитки към отделните ястия. Предлага ястия и напитки въз основа на идентифицираните предпочитания на конкретния клиент, като ги представя по начин, който акцентира върху конкретните вкусове на клиента.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква