Аери-44 Иван Добрев ЕТ - Русе

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

  • България, Русе 7012, ул. Борисова 122
  • +359 82 825005

Персонал

80

Общо продажби

1 976 хил. лв.

Предмет на дейност

Хотелиерство и ресторантьорство

Кратко описание на дейността на предприятието

Фирма ЕТ “АЕРИ-44 Иван Добрев”, гр. Русе, е регистрирана през 1991 година. В момента тя разполага с няколко търговски обекта. Два от тях са: хотелски комплекс “Космос”, гр. Русе, ул. Борисова 122 и хотелски комплекс “Ана Палас”, гр. Русе, ул. Княжеска №4.

Условия на труд

Удовлетвореността на нашите клиенти е основна цел в ежедневната ни работа.   Ние държим на културата на работа в екип. Убедени сме, че удовлетвореността на нашите клиенти е пряко свързана с удовлетвореността на служителите ни.