Булмаркет ДМ ООД - Русе

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

  • България, Русе 7003, бул. Тутракан 100, ПК 405
  • www.bulmarket.bg
  • +359 82 817403, 0888763061

Персонал

95

Общо продажби

197 261 хил. лв.

Предмет на дейност

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти

Кратко описание на дейността на предприятието

Булмаркет ДМ - ООД е частна компания, регистрирана през 1996 г. Дружеството е един от най-големите вносители и износители на пропан-бутан в България. Притежава терминали на газ и нефтопродукти в България и Румъния. Собственик е на пристанище, оборудвано за работа с течни и насипни товари, с терминал на претоварване на газ от танкери-газовози, на вагони и камиони. Фирмата има собствени метан станции, завод за биодизел и завод за сурови растителни масла. Булмаркет ДМ ООД е първият частен железопътен превозвач в България. Притежава лиценз н за извършване на превоз на товари из цялата ж.п. мрежа в България. Притежава 5 електрически локомотива ,4 броя Серия 87 и 10 дизелови локомотиви. Търговия с втечнен газ пропан-бутан /LPG// в страната и чужбина, извършване на железопътен транспорт, търговия с компресиран природен газ и пристанищна дейност.

Условия на труд

Отлични условия на труд. Фирмата спазва всички изисквания за безопасни условия на труд. Има спечелен проект „Добри и безопасни условия на труд“ - и сключен договор с МТСП на 27.06.2017 г. И проектът вече се изпълнява.