БКС - Горна Оряховица АД - Горна Оряховица

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

  • България, Горна Оряховица 5100, ул. Иларион Макариополски 11
  • +359 618 28863, 0887219736

Персонал

84

Общо продажби

5 259 хил. лв.

Предмет на дейност

Строителство, ремонт и поддържане на общинска и републиканска пътна мрежа - пътища и съоръжения; изграждане и рехабилитация на паважна и тротоарна настилка; озеленяване и поддържане на ландшафта; услуги със специализирана строителна техника; инвеститорска и инженерингова дейност; производство и продажба на асфалтови смеси и бетонови изделия. Хидротехническо строителство, водопроводни и канализационни системи и благоустройство. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Изпитване и вземане на проби (извадки) от асфалтови смеси, пътни конструкции, добавъчни / инертни материали, битуми нефтени вискозни.

Кратко описание на дейността на предприятието

Основна цел на ръководството на фирмата е да предостави алтернатива за обслужване на инфраструктурата – главно при строителството, ремонта и поддържането на републиканската и общинска пътна мрежа - пътища и съоръжения; хидротехническо строителство, водопроводи и канализации, изграждане и рехабилитация на паважна и тротоарна настилка; озеленяване и поддържане на ландшафта; услуги със специализирана строителна техника; проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност. В последно време фирмата се занимава със саниране и ремонт на жилищни блокове и училища, както и с проектиране и ново строителство на сгради.

Условия на труд

Предприятието разполага със собствена асфалтова база и лицензирана лаборатория.

Основна дейност на предприятието - инфраструктурно и високо строителство.

Изисквания за:

  • работниците в пътно строителство /работник поддръжка пътища и оператори на пътно-строителни машини - валяк, багер, автогрейдер, фреза, и др./: управление, контролиране и обслужване на различни пътностроителни работи; да управлява различните видове ПСМ; да контролира изправността на работните възли, детайли и двигател на машината; да извършва техническо обслужване на машината; да участва в оценката на риска, обхваща опасностите при управление и обслужване на машината и площадката около нея.
  • Работник поддръжка пътища: да извършва разнородни общи работи при ремонта и поддържането на основите, настилките, съоръженията, укрепителни и озеленителни пътни мероприятия; участва в асфалтиране на кръпки и основен ремонт по пътищата и благоустрояването на същите; спазване технологията при направа на бетонни, паважни настилки, плочници, бордюри, водещи ивици.
  • Общ работник в строителството на сгради: изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности на строителни обекти /жилищни сгради, складове, бази, площадки/. Специални умения: да познава транспортирането и пренасянето на необходимите за строителството материали: видове, приспособления и инвентар, последователността и спецификата на извършваните строително-монтажни работи.